ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอนแบบดิจิทัลกองกลาง24 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน กองกลาง13 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง บิดาของ นางสาวจันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศถึงแก่กรรมจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง บิดาของ นางสาวศกมลวรรณ ประสิทธิ์วิไล ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ 2560กองกลาง
ประกาศทั่วไปจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอแจ้งใช้เส้นทางเดินขบวนพาเหรดกองกลาง21 
ประกาศทั่วไปจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกองกลาง20 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554