ทดลองเว็บ e-Office 2018
วันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บเดิมนี้ จะเปลี่ยนหน้าเว็บเป็น e-Office 2018

หนังสือเวียน ประจำวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเภทหนังสือเวียนชื่อเรื่องหน่วยงานเปิดอ่าน(ครั้ง) *
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)กองคลัง23 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560กองคลัง28 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเลื่อนการประชุมเรื่อง \\\"การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย\\\"กองคลัง29 
ประกาศรับสมัครงานจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองกลาง12 
ประกาศถึงแก่กรรมจาก คณะเกษตร เรื่อง มาราของ นายวิเชียร เอี่ยมทอง ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรมกองกลาง
ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปางกองกลาง11 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554