หน่วยงาน : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
22 ธ.ค. 2546ที่ ทก 0201.3/ว 615กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารย้ายที่ทำการจากเดิม เป็นเลขที่ 89/2 ม.3 บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น อาคาร 9 ชั้น ICT1,ICT2 และ ICT 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021044 
11 ก.ค. 2546ที่ กสท.609/ว 1885กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจองเครื่อง Notebook ICT สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ45 
04 ก.ค. 2546ที่ ทก 0202/ว 098กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการคอมพิวเตอร์ ICT สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ43 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554