หน่วยงาน : กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
12 ธ.ค. 2546ที่ กก 5237/ว 232กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดโครงการ "สีสันทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี"53 
19 ก.ย. 2546ที่ กก 5201/ว 560กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญชวนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานช่วงวันหยุด "เอเปค 2003"56 
21 พ.ค. 2546ที่ กก 0401/1478กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแจ้ง Wed Site สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว54 
21 มี.ค. 2546กท 9015/พช ว. 1276กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลท่องเทีียวท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่"53 
21 พ.ย. 2545ที่ กก 5201/ว 039กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Intemational Film Festival 200353 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554