หน่วยงาน : กระทรวงยุติธรรม   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
19 ม.ค. 2547ที่ ศธ 0513.10102/ว 58กระทรวงยุติธรรมขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม40 
05 ม.ค. 2547ที่ ศย 009/พิเศษ 635กระทรวงยุติธรรมข้อมูลอัตโนมัติศาลยุติธรรมทางโทรศัพท์ (Audio Text) 33 
7 ส.ค. 2546ที่ ยธ 0733/4187กระทรวงยุติธรรมขอรับบริจาคหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดเรือนจำกลางพิษณุโลก36 
30 ก.ค. 2546ที่ ยธ 0746/201กระทรวงยุติธรรมขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการกุศล36 
5 มี.ค. 2545ศป 007/ว 0026กระทรวงยุติธรรมระบบข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติของสำนักงานศาลปกครอง44 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554