หน่วยงาน : กระทรวงพาณิชย์   [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือหน่วยงานชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
02 พ.ย. 2544ที่ พณ 0706/ว 1932กระทรวงพาณิชย์การขอให้บริการตรวจสอบการประดิษฐ์60 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554