หน่วยงาน : กองวิเทศสัมพันธ์  หนังสือเวียนปี 2561      [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
17 พ.ค. 2561วช 0002/ว2871ประกาศทุนวิจัยทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 256135 
15 พ.ค. 2561ทส 0620/ว751ประกาศรับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน33 
15 พ.ค. 2561ศธ 0507(4)/ว28ประกาศทุนวิจัยประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 201815 
07 พ.ค. 2561ศธ 0507(4)/ว708ประกาศทุนการศึกษาทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/256243 
03 พ.ค. 2561ทส 1007.5/ว5160ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการอบรมการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดก36 
02 พ.ค. 2561ศธ 0507(5)/ว24ประกาศทั่วไปสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย จัดการประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018
02 พ.ค. 2561ทส 0620/ว720ประกาศรับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประกาศรับสมัครงาน21 
02 พ.ค. 2561ศธ 0507(5)/ว26ประกาศรับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development)13 
19 เม.ย. 2561ศธ 0513.10109/1935ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น12 
19 เม.ย. 2561ศธ 0513.10109/1936ประกาศทุนการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น13 
18 เม.ย. 2561ศธ 0507(2)/ว23ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมTurkish Language Program for Public Officials and Academicians17 
18 เม.ย. 2561ศธ 0507(3)/ว22ประกาศทุนการศึกษารับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุน29 
11 เม.ย. 2561ศธ 0513.10109/1905ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
09 เม.ย. 2561ศธ 0507(4)/ว 523ประกาศทุนการศึกษาทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ Yes China-Master Program ประจำปี 2561-256226 
27 มี.ค. 2561ศธ 0507(3)/ว21ประกาศทุนการศึกษาเปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) )ประจำปีการศึกษา 256223 
23 มี.ค. 256101367ประกาศทุนการศึกษารับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประจำปี 2562-256326 
19 มี.ค. 2561ศธ 0513.10109/1669ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น19 
14 มี.ค. 2561นร 1004.1/241ประกาศทุนการศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง31 
14 มี.ค. 2561ศธ 0513.10109/1644ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น16 
13 มี.ค. 2561ดศ 0407/ว 513ประกาศรับสมัครงานการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก34 
12 มี.ค. 2561ศศ ช 05/2561ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 หลักสูตร83 
07 มี.ค. 2561กษ 0805.06/438ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การสัมมนา The Global Symposium on Soil Pollution (GSOP18)19 
05 มี.ค. 2561ศธ 572200/ว1774ประกาศรับสมัครงานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์(ชาวไทย) สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา22 
02 มี.ค. 2561ศธ 0507(5)/ว16ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum ระหว่างวันที่ 1-4 เม.ย.256127 
02 มี.ค. 2561ศธ 0507(1)/42ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Environmental Management of Nature Parks and Reserves: focus on Ecosystem Services 26 
02 มี.ค. 256101168ประกาศทุนการศึกษาเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. - 5 มี.ค. 6119 
28 ก.พ. 2561ศธ 0513.10109/1539ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561-2562 จาก Gifu University ประเทศญี่ปุ่น13 
16 ก.พ. 256101011ประกาศทุนการศึกษาทุนศึกษาต่อนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา29 
16 ก.พ. 256101026ประกาศทั่วไปเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร 11th Post Graduate Course in Satellite Meteorology and Global Climate ณ ประเทศอินเดีย
16 ก.พ. 256101025ประกาศทั่วไปเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร 23rd Post Graduate Course in Remote Sensing and Geographic Information System ณ ประเทศอินเดีย
16 ก.พ. 256101024ประกาศทั่วไปเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร 11th Post Graduate Course in Space and Atmospheric Science ณ ประเทศอินเดีย
16 ก.พ. 256101027ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 The 5th International Conference on Business and Industrial Research11 
15 ก.พ. 256101001ประกาศทุนการศึกษาสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ เสนอทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย25 
08 ก.พ. 25610931ประกาศทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน35 
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10109/1367ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2561 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น
06 ก.พ. 2561ศธ 0513.10109/1366ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น
30 ม.ค. 256100867ประกาศทุนการศึกษาทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยการบินและการท่องเที่ยวซันย่า มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน31 
30 ม.ค. 256100879ประกาศทุนการศึกษาประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 256149 
29 ม.ค. 256100823ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation49 
24 ม.ค. 2561ศธ 0513.10109/1247ประกาศทุนการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น14 
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10109/1209ประกาศทุนการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น14 
18 ม.ค. 256100775ประกาศทุนการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่สนใจขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2017-201835 
15 ม.ค. 256100748ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 650 
12 ม.ค. 2561ศธ 0513.10109/1114ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2561 ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น22 
09 ม.ค. 256100687ประกาศทุนการศึกษาThe Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program38 
09 ม.ค. 256100686ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี22 
04 ม.ค. 256100653ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมthe 4th Thai-Indian Fun Fair11 
03 ม.ค. 2561ศธ 0513.10109/1053ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น14 
03 ม.ค. 256100640ประกาศรับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ 13 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554