หน่วยงาน : กองวิเทศสัมพันธ์  หนังสือเวียนปี 2560   
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
16 พ.ย. 256000348กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 40
10 พ.ย. 256000293กองวิเทศสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2560-2561
06 พ.ย. 2560ศธ 0513.10109/0392กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖1 จาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
06 พ.ย. 2560ศธ0513.10109/0393กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น
01 พ.ย. 2560ศธ 0513.10109/0333(2560)กองวิเทศสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
31 ต.ค. 256000205กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)
31 ต.ค. 2560001031กองวิเทศสัมพันธ์ฟิวชั่น คอนเสร์ต โดย ดร.แอล สุบรามาเนียม
12 ต.ค. 256000099กองวิเทศสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม17 
10 ต.ค. 25609/10/2017กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าการแข่งขัน 3rd AUAP Students English Speech Competition, Nov 22-25, Bangkok, Thailand
09 ต.ค. 2560ศธ 0513.10109/0086กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
09 ต.ค. 256000033/2560กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและทุนการศึกษา จาก the Universitas Negeri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย11 
09 ต.ค. 2560ศธ 0513.10109/0071กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund 2018 จาก AC21
09 ต.ค. 256000058กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
04 ต.ค. 256000016กองวิเทศสัมพันธ์ทุนการศึกษาระยะสั้นด้านธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ International Business School-Americas บราซิล
04 ต.ค. 256000017กองวิเทศสัมพันธ์บริติช เคานซิล กำหนดจะจัดการสัมมนา Going Global 2018: Global Connections, Local Impact วันที่ 2-4 พ.ค. 2561
03 ต.ค. 256000013กองวิเทศสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ประจำปี 2561
02 ต.ค. 256030092017กองวิเทศสัมพันธ์DIES University Leadership and Management Training Programme โดย The University of Oldenburg ประเทศเยอรมนี
02 ต.ค. 2560ศธ 0513.10109/0024กองวิเทศสัมพันธ์Kumamoto University 2018 Spring Program
27 ก.ย. 256002763กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น
27 ก.ย. 256002766กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับชาติ Gracious Hospitality and Tourism International Conference 2017
25 ก.ย. 2560ศธ 0513.10109/3593กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2561 ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้
22 ก.ย. 256002718กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย 3 โครงการประจำปี 256118 
19 ก.ย. 256002699กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร
19 ก.ย. 256002700กองวิเทศสัมพันธ์งานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560
12 ก.ย. 2560ศธ 0513.10109/3519กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน
08 ก.ย. 256002606กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพยากรณ์อุทกภัย
08 ก.ย. 2560 ศธ 0513.10109/3474กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการ Winter Program ประจำปี 2561 ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10109/3455กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น
06 ก.ย. 2560ศธ 0513.10109/3454กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Kumoh National Institute of Technology ประเทศเกาหลีใต้
05 ก.ย. 256002572กองวิเทศสัมพันธ์งานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ สานสัมพันธ์การแพทย์และการศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุม Ismaili Jamatkhana and Center กรุงกาธา
05 ก.ย. 256002569กองวิเทศสัมพันธ์การรับครูอาสาสมัครชาวจีนประจำปีการศึกษา 2561
31 ส.ค. 256002538กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้น Fulbright 10 
28 ส.ค. 256002500กองวิเทศสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำเสนอแหล่งมรดกโลก ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
24 ส.ค. 2560ศธ 0513.10109/3314กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2561 ณ National Tsing Hua University ไต้หวัน
23 ส.ค. 256002459กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-201811 
23 ส.ค. 25600-02458กองวิเทศสัมพันธ์SEAMEO RELC จะจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ฯ ประจำปี 256112 
23 ส.ค. 256002466กองวิเทศสัมพันธ์รัฐบาลโอมานได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561
23 ส.ค. 256002456กองวิเทศสัมพันธ์สถาบัน RANS ประเทศรัสเซีย ได้เปิดให้บุคคลหรือองค์กรที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ EcoWorld ประจำปี 2017
23 ส.ค. 25600-02457กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาจากประเทศสมาชิกเอเชีย-ยุโรปเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8
21 ส.ค. 256002415กองวิเทศสัมพันธ์การประชุม Labuan International Conference on Educational Research (LICER) 2017
18 ส.ค. 256002403กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการ UK-Thailand Transnational Education (TNE) ปีที่ 212 
16 ส.ค. 2560ศธ 0513.10109/3249กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น12 
11 ส.ค. 256002375กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน
10 ส.ค. 256002361กองวิเทศสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
10 ส.ค. 2560ศธ 0513.10109/3200กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561 จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น
09 ส.ค. 256002345กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน
07 ส.ค. 2560ศธ 0513.10109/3152กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
04 ส.ค. 256002304กองวิเทศสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ Young Scientist Exchange Program
26 ก.ค. 256002220กองวิเทศสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอนำส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง 1.ผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี 2. ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน
18 ก.ค. 256002129กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนให้แก่อาจารย์และนักวิจัย23 
17 ก.ค. 256000-2122กองวิเทศสัมพันธ์TODAIE เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอก11 
17 ก.ค. 256002121กองวิเทศสัมพันธ์โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ปี 256012 
17 ก.ค. 2560002106กองวิเทศสัมพันธ์NIDA-ICCS 2017 Call for Paper
17 ก.ค. 256002120กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาไทย สมัครเข้าร่วมการประชุม Students Forum ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560
11 ก.ค. 256000-00กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา Maximize Your Brain Potential
06 ก.ค. 256002033กองวิเทศสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นของการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศ
03 ก.ค. 256002014กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ15 
26 มิ.ย. 256001966กองวิเทศสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร13 
22 มิ.ย. 2560001950กองวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 3916 
21 มิ.ย. 256001947กองวิเทศสัมพันธ์การประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมือง Ahwaz
14 มิ.ย. 256001894กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการรับนักศึกษาฝึกงานที่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)
14 มิ.ย. 256001891กองวิเทศสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 201714 
14 มิ.ย. 256001890กองวิเทศสัมพันธ์ข้อเสนอแนะในการเดินทางเยือนประเทศยูเครนสำหรับชาวไทย
13 มิ.ย. 256001884กองวิเทศสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลผู้ประกอบการทางสังคมเยาวชนอาเซียน 7-23 มิถุนายน 2560
09 มิ.ย. 256001861/2560กองวิเทศสัมพันธ์IAESTE Thailand เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 256111 
08 มิ.ย. 256001828กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics (LLLD) วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
31 พ.ค. 256001734กองวิเทศสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
31 พ.ค. 256001735กองวิเทศสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 256120 
19 พ.ค. 256001628กองวิเทศสัมพันธ์สัมมนาในหัวข้อ \"Latin America, Thailand and beyond: Partnership in Global Value Chains\"14 
17 พ.ค. 256001607กองวิเทศสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)16 
11 พ.ค. 256001556กองวิเทศสัมพันธ์จัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น24 
11 พ.ค. 25600-01555กองวิเทศสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการขอประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป21 
02 พ.ค. 256001505กองวิเทศสัมพันธ์รับนักศึกษาต่างชาติและไทย เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ VIT และ VIIT10 
02 พ.ค. 256001503กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 256113 
02 พ.ค. 256001502กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 256118 
02 พ.ค. 256001501กองวิเทศสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม South-East Asia Network for Education and Training (SEA-NET)22 
28 เม.ย. 2560ศธ 0513.10109/1803กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โ๕รงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560 จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
27 เม.ย. 2560ศธ 0513.10109/1802กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2560 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
25 เม.ย. 256001458กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง (ซีมีโอเซียร์ก้า)13 
25 เม.ย. 2560ศธ 0513.10109/1764กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น17 
25 เม.ย. 256001457กองวิเทศสัมพันธ์ประชุมวิชาการ International Under-Graduate Research Conference (IUGRC) ครั้งที่ 214 
18 เม.ย. 25600100กองวิเทศสัมพันธ์\"New Initiatives to Promote Higher Education of Entrepreneurship and Innovative Thinking\"15 
11 เม.ย. 2560ศธ 0513.10109/1674กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา AAP Special Program จาก The Shikoku lnternational Students Education Consortium ประเทศญี่ปุ่น
05 เม.ย. 25600-0-1กองวิเทศสัมพันธ์Newton Information Day \"Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs\"15 
03 เม.ย. 25600-000กองวิเทศสัมพันธ์Internship Scholarship Announcement from TDTU, Vietnam14 
31 มี.ค. 2560ศธ 0513.10109/1596กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560-2561 จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น10 
31 มี.ค. 25600-01303กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Professionals Programme (YPP)28 
30 มี.ค. 25600-01291กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) จำนวน 2 ทุน14 
29 มี.ค. 256001276(2560)กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 ณ ประเทศญี่ปุ่น20 
24 มี.ค. 2560ศธ 0513.10109/1568กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการ Phoenix Leader Education Program for Renaissance from Radiation Disaster ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น
22 มี.ค. 256001240กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก12 
21 มี.ค. 256001227กองวิเทศสัมพันธ์เรื่องนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 4 ตค 60 - 19 มค 6112 
21 มี.ค. 256001231กองวิเทศสัมพันธ์งานสัมมนาการค้าต่างประเทศ ซีรีส์ 2 เรื่อง\"เปิดประตู...สู่รัฐฉาน\" ในวันที่ 4 เม.ย.6069 
21 มี.ค. 2560ศธ 0513.10109/1520กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ The 17th International Students Summit จาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น15 
21 มี.ค. 256001215กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุน UNESCO/The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2017-201812 
20 มี.ค. 256001219กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านอุทกภัยและอุทกวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง20 
20 มี.ค. 256001220กองวิเทศสัมพันธ์โครงการสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4 และ 537 
17 มี.ค. 256001208กองวิเทศสัมพันธ์การประชุม LMI Frontiers of Science Education Symposium และ LMI Young Scientists Program42 
17 มี.ค. 256001203กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนวลันทา สาธารณรัฐอินเดีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาพุทธศาสนา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ18 
16 มี.ค. 256001190กองวิเทศสัมพันธ์โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ค. 256013 
16 มี.ค. 256001191กองวิเทศสัมพันธ์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้ เชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทย18 
16 มี.ค. 256001173กองวิเทศสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของรัฐบาลอินโดนีเซีย KNB Scholarship10 
13 มี.ค. 25600-52-0กองวิเทศสัมพันธ์Invitation-The Current State of Research in Southeast Asia14 
13 มี.ค. 25600-51-0กองวิเทศสัมพันธ์การสัมมนาระดมความคิดเห็น \"โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม\"34 
10 มี.ค. 2560ศธ 0513.10109/1423กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AC21 International Graduate School 2017 ประเทศอินโดนีเซีย36 
09 มี.ค. 2560ศธ 0513.10109/1410กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปี 2560 จาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น13 
08 มี.ค. 256001107(2560)กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels ประจำปี 201712 
03 มี.ค. 2560ศธ 0513.10109/1355กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2560 จาก Kansai University ประเทศญ๊่ปุ่น11 
03 มี.ค. 2560ศธ 0513.10109/1354กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2560 จาก Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้17 
02 มี.ค. 256001058กองวิเทศสัมพันธ์การประชุม G200 YOUTH FORUM ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์16 
02 มี.ค. 25600-01050กองวิเทศสัมพันธ์ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป17 
02 มี.ค. 256001047กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร \"10-Day Diplomas of Sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green Building)17 
02 มี.ค. 256001052กองวิเทศสัมพันธ์สัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium: Building Life, Giving Hope ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 256013 
23 ก.พ. 256001014กองวิเทศสัมพันธ์การประชุม Second International Congress on Development of Economic Relations in the field of Health with a Focus on Islamic Countries12 
22 ก.พ. 2560ศธ 0513.10109/1258(2560)กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2560 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น14 
22 ก.พ. 256001009กองวิเทศสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ปี 256016 
16 ก.พ. 2560000962กองวิเทศสัมพันธ์สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Science & Governance of Solar Radiation Management15 
15 ก.พ. 256000940กองวิเทศสัมพันธ์University of Jerusalem ประเทศอิสราเอล รับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2017-201813 
10 ก.พ. 2560IAD 10/02/2017กองวิเทศสัมพันธ์2017 Korean Government Scholarship Program ณ KDI School of Public Policy and Management
09 ก.พ. 256000915กองวิเทศสัมพันธ์งานนิทรรศการสัญจรด้านการศึกษาในต่างประเทศของจีน ครั้งที่ 2210 
08 ก.พ. 256000904กองวิเทศสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants)14 
06 ก.พ. 256000889กองวิเทศสัมพันธ์การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 256017 
06 ก.พ. 2560ศธ 0513.10109/1092กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2560 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น18 
30 ม.ค. 256000830กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 2017 CDIO Asian Regional Meeting19 
26 ม.ค. 2560ศธ 0513.10109/0967กองวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น29 
25 ม.ค. 256000805กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 1330 
24 ม.ค. 256000799กองวิเทศสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560 (Turkiye Scholarships 2017)22 
24 ม.ค. 256000800กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล Nakasone Yasuhiro Award ครั้งที่ 1316 
19 ม.ค. 2560ศธ 0513.10109/0921(2560)กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer School ประจำปี 2560 จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น13 
16 ม.ค. 2560ศธ 0513.10109/0906กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2560-2561 ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น14 
12 ม.ค. 2560010กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เลขานุการชั้น 1 ผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศส20 
11 ม.ค. 2560000-0-0กองวิเทศสัมพันธ์Olam Prize for Innovation in Food Security - $50,000 worth of in funding, deadline 25th January20 
11 ม.ค. 256000-00-0กองวิเทศสัมพันธ์Invitation for the 6th NIDA Summer Camp 201715 
11 ม.ค. 2560ศธ 0513.10109/0853กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาทางด้านสิ่งแวดล้อม จาก Tongji University สาธารณรัฐประชาชนจีน14 
11 ม.ค. 256000712กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 255950 
11 ม.ค. 2560000-00กองวิเทศสัมพันธ์Call for Papers for the Euro-Asia Forum in Politics, Economics and Business 201714 
06 ม.ค. 256000668กองวิเทศสัมพันธ์สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการการประชุมอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีน22 
05 ม.ค. 256000655กองวิเทศสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงาน European Biomass Conference and Exhibition ครั้งที่ 2514 
05 ม.ค. 2560ศธ 0513.10109/0788กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2560-2561 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 14 
05 ม.ค. 256000659กองวิเทศสัมพันธ์งาน 22nd Chinese International Education Exhibition Tour (CIEET 2017) สาธารณรัฐประชาชนจีน16 
05 ม.ค. 2560ศธ 0513.10109/0787กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2560-2561 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน 16 
05 ม.ค. 256000660กองวิเทศสัมพันธ์FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 215 
04 ม.ค. 256000638กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ18 
04 ม.ค. 256000643กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนไทยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนอาเซียนสู่การเป็นผู้ประกอบการสังคม26 

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554