หน่วยงาน : กองวิเทศสัมพันธ์  หนังสือเวียนปี 2561      [ย้อนกลับ]
วัน เดือน ปีเลขที่หนังสือประเภทหนังสือชื่อเรื่องเปิดอ่าน(ครั้ง) *
19 ม.ค. 2561ศธ 0513.10109/1209ประกาศทุนการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น11 
18 ม.ค. 256100775ประกาศทุนการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่สนใจขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2017-201820 
15 ม.ค. 256100748ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 646 
12 ม.ค. 2561ศธ 0513.10109/1114ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2561 ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น18 
09 ม.ค. 256100687ประกาศทุนการศึกษาThe Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program30 
09 ม.ค. 256100686ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมการประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี18 
04 ม.ค. 256100653ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมthe 4th Thai-Indian Fun Fair
03 ม.ค. 2561ศธ 0513.10109/1053ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น10 
03 ม.ค. 256100640ประกาศรับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

[ย้อนกลับ]

   หมายเหต: เปิดอ่าน(ครั้ง) * คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกเปิดอ่านเอกสาร เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554